Αρχείο Οκτωβρίου 2015

ΤίτλοςΗμερομηνία
Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων30 Οκτ 2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Εκμίσθωση τριών (3) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες»29 Οκτ 2015
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκλογή Προέδρου Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.29 Οκτ 2015
Πρόσκληση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την επιλογή /εξέλιξη τακτικού μέλους ΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Πολυμέσων»27 Οκτ 2015
Διαδικασία εκλογής Προέδρου τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ27 Οκτ 2015
Ανακήρυξη υποψηφίων Προέδρων Τμημάτων ΣΤΕΦ27 Οκτ 2015
Διαδικασία ανάδειξης Προέδρου του τμήματος Μηχανικών Πληφορορικής Τ.Ε.27 Οκτ 2015
Ορκωμοσία πτυχιούχων του τμήματος ΠΜ&ΜΤΓ στις 10 Δεκεμβρίου 201526 Οκτ 2015
Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2015-16 του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 23 Οκτ 2015
Πρόγραμμα παρουσίασης πτυχιακών εργασιών κατεύθυνσης Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του τμήματος ΠΜ&ΜΤΓ23 Οκτ 2015
Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2015-16 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 22 Οκτ 2015
Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-16 του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής22 Οκτ 2015
Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2015-16 του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων20 Οκτ 2015
Ανανεώσεις εγγραφών-δηλώσεις μαθημάτων & συγγραμμάτων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 20 Οκτ 2015
Ανακοίνωση κατατακτήριων εξετάσεων ακδ. έτου 2015-16 του τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ20 Οκτ 2015
Κατάθεση γραπτών αξιολογήσεων για την επιλογή/εξέλιξη τακτικού μέλους Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Πολυμέσων»20 Οκτ 2015
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων στα τμήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ/ΚΜ19 Οκτ 2015
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων στα τμήματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ/ΚΜ19 Οκτ 2015
Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων19 Οκτ 2015
Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-16 του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων19 Οκτ 2015
Ωρολόγιο πρόγραμμα (τελικό) χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-16 του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.19 Οκτ 2015
Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-16 του τμήματος ΠΜ&ΜΤΓ17 Οκτ 2015
Ανακοίνωση έναρξης μαθημάτων όλων των τμημάτων του ΤΕΙ/ΚΜ από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 201516 Οκτ 2015
Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών και έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (προκ. 2482/25-8-2015) για το το ακαδ. έτος 2015-2016 της κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του τμήματος ΠΜ&ΜΤΓ16 Οκτ 2015
Προσωρινό ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-16 του τμήματος ΕΑΔΣΑ16 Οκτ 2015
Δελτίο τύπου Συνόδου Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των ΤΕΙ14 Οκτ 2015
Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών κατεύθυνσης Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ του τμήματος ΠΜ&ΜΤΓ13 Οκτ 2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας12 Οκτ 2015
Ορισμός αξιολογητών για την επιλογή/εξέλιξη τακτικού μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή, του Τμήματος ΠΜ&ΜΤΓ με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γεωλογία και Γεωπληροφορική»12 Οκτ 2015
Προκήρυξη Erasmus+ εαρινού εξαμ. 2015-1609 Οκτ 2015
Δηλώσεις εργαστηρίων Τοπογραφίας χειμ. 2015-201609 Οκτ 2015
Προκήρυξη πρόσληψης τεσσάρων εξωτερικών συνεργατών στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Αναδιοργάνωση του συστήματος παρακολούθησης και αποτίμησης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που υλοποιούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό»08 Οκτ 2015
Δηλώσεις εργαστηρίων χειμ. εξαμήνου 2015-16 τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων07 Οκτ 2015
Δηλώσεις Εργαστηρίων Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων07 Οκτ 2015
Διενέργεια κλήρωσης επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για την πρόσληψη δύο εξωτερικών Συνεργατών για την διοικητική και οργανωτική υποστήριξη του ΠΜΣ του Τμήματος Συστημάτων Εφοδιασμού05 Οκτ 2015
Ανακοίνωση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών για ολοκλήρωση πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ05 Οκτ 2015
Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-16 του τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού05 Οκτ 2015
Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-16 του τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης05 Οκτ 2015
Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-16 του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ05 Οκτ 2015

Sitemap

Κορυφή σελίδας