ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1979 και ανήκει στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στα γνωστικά πεδία της επιστήμης της Διοίκησης Επιχειρήσεων και η προετοιμασία τους για μια πετυχημένη επιστημονική, κοινωνική και επαγγελματική δραστηριότητα, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος συνδυάζει τη θεωρητική εκπαίδευση των φοιτητών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.
Το Τμήμα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2010–2011 αυτοδύναμα δύο  πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (MBA)  στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  και το MBA Hospitality and Tourism (Αγγλόφωνο) και απο το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 προσφέρεται το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων.
Ο δικτυακός αυτός τόπος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση του Τμήματος, το ανθρώπινο δυναμικό του, τις υποδομές του και τα προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, που προσφέρει.

Ο πρόεδρος του Τμήματος
Αθανάσαινας Αθανάσιος