Υποέργο 2 – Παραδοτέο 16

Τίτλος

Π16. Ημερίδα δημοσιοποίησης του έργου της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Σερρών, που χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π της Ψηφιακής Σύγκλισης. Παραστατικά Catering.

 

Περιγραφή

Η παρούσα Δράση του υποέργου περιλαμβάνει όλες εκείνες της ενέργειες που αφορούσαν τη δημοσιοποίηση στην Ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και στο ευρύ κοινό, του έργου που παρήχθη στα πλαίσια του Ε. Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Τα αποτελέσματα της δράσης συνοψίζονται σε:

  • Μία ημερίδα Δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων
  • Ενημερωτικό υλικό για τις νέες υπηρεσίες, που διανέμεται στους φοιτητές και στο κοινό της ευρύτερης περιοχής

 

Παραδοτέα

 

Τεκμήρια

Δεν υπάρχουν προς το παρόν διαθέσιμα τεκμήρια παραδοτέων