Υποέργο 2 – Παραδοτέο 15

Τίτλος

Π15. Εκπαίδευση σπουδαστών στις νέες υπηρεσίες (Σεμινάρια Πληροφοριακού γραμματισμού).

 

Περιγραφή

Η Βιβλιοθήκη οργανώνει στις αρχές κάθε εξαμήνου, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, κύκλους εκπαιδευτικών σεμιναρίων για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό), για την αποτελεσματικότερη χρήση των υπηρεσιών της.

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να ενημερωθούν κυρίως οι νέοι σπουδαστές για τις υπηρεσίες που παρέχει η Βιβλιοθήκη, αλλά και να γνωρίσουν καλύτερα το χώρο (ομαδικές ξεναγήσεις) και το υλικό της, προκειμένου να αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης, έντυπες και ηλεκτρονικές, αλλά και τον τεχνολογικό εξοπλισμό.

Οι χρήστες προσανατολίζονται αρχικά στους χώρους της Βιβλιοθήκης και μαθαίνουν να χειρίζονται τον αυτοματοποιημένο on-line κατάλογό του νέου ΟΠΣΒ καθώς και τον τρόπο ανάκτησης ενός βιβλίου με βάση τον ταξινομικό του αριθμό. Έμφαση δίνεται επίσης όχι μόνο στην οργάνωση του υλικού αλλά και στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης (δυνατότητες πρόσβασης, αναζήτησης και αξιοποίησης ψηφιοποιημένων πληροφοριών). Διδάσκονται τρόπους και στρατηγικές ανάκτησης πληροφοριών, καθώς και αναζήτηση στις ειδικές θεματικές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων στους νέους ψηφιακούς καταλόγους του Ιδρύματος (Ιδρυματικό Αποθετήριο, Διδακτικό Υλικό κ.λπ.). Επίσης διδάσκονται τεχνικές αναζήτησης, ανάκτησης και αξιολόγησης πληροφοριών στο Internet, ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία τους.

 

Παραδοτέα

 

Τεκμήρια

Δεν υπάρχουν προς το παρόν διαθέσιμα τεκμήρια παραδοτέων