Υποέργο 2 – Παραδοτέο 13

Τίτλος

Π13. Καταγραφή και επίλυση δυσλειτουργιών συνεργατικού μοντέλου λειτουργίας βιβλιοθηκών ως υπηρεσίας.

 

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των προηγούμενων φάσεων, ξεκίνησε η φάση που αφορά στη δοκιμαστική λειτουργία του ενιαίου και κεντρικά εγκατεστημένου ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Βιβλιοθηκών και του συνεργατικού μοντέλου λειτουργίας των βιβλιοθηκών- μελών του δικτύου. Σε αυτή τη φάση, η βιβλιοθήκη του ιδρύματος, όπως και οι υπόλοιπες βιβλιοθήκες-μέλη, εγκατέλειψαν τα τοπικά Ο.Π.Σ.Β. που διαθέτουν σήμερα. Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται στο ενιαίο Ο.Π.Σ.Β. Η καταλογογράφηση του νέου υλικού των βιβλιοθηκών-μελών γίνεται στον κοινό πλέον κατάλογο. Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες των βιβλιοθηκών-μελών (κυκλοφορία υλικού, κ.λπ.) πραγματοποιούνται στο ενιαίο Ο.Π.Σ.Β., αλλά είναι διαθέσιμες μόνο στη βιβλιοθήκη που τις εισάγει και τις διαχειρίζεται. Οι τελικοί χρήστες των βιβλιοθηκών έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν τοπικά, μέσα από τους Web Opac της βιβλιοθήκης τους, το υλικό που τους ενδιαφέρει και ταυτόχρονα να βλέπουν ποιες άλλες βιβλιοθήκες διαθέτουν το προς αναζήτηση υλικό. Στη διάρκεια αυτής της φάσης κατεγράφησαν τυχόν δυσλειτουργίες και απεστάλησαν στην κεντρική ομάδα υποστήριξης της υπηρεσίας, η οποία ανέλαβε να τις επιλύσει σε συνεργασία με τον ανάδοχο υλοποίησης του υποέργου.

 

Παραδοτέα

 

Τεκμήρια

Δεν υπάρχουν προς το παρόν διαθέσιμα τεκμήρια παραδοτέων