Υποέργο 2 – Παραδοτέο 5

Τίτλος

Π5. Εμπλουτισμένη υπηρεσία συγκέντρωσης, επιμέλειας, τεκμηρίωσης και προβολής του μη-εμπορικού ιδρυματικού διδακτικού υλικού, μέσω πιστοποιημένης Πύλης ΑΑΙ ή/και με άδειες Creative Commons 3.0.

 

Περιγραφή

Στόχος ήταν η ολοκλήρωση του ψηφιακού αποθετηρίου. Αναλυτικά, η υλοποίηση έγινε ως εξής:

  • Απόθεση ψηφιακών ή ψηφιοποιημένων αντικειμένων (πτυχιακές και διπλωματικές διατριβές, διδακτικές σημειώσεις, εργασίες, ψηφιοποιημένα περιοδικά και άλλα.
  • Απόθεση ψηφιακών ή ψηφιοποιημένων περιοδικών. Αποδελτίωση και καταλογογράφηση των άρθρων τους. Εισαγωγή μεταδεδομένων στις εγγραφές του Ιδρυματικού Αποθετηρίου.

 

Παραδοτέα

 

Τεκμήρια

Δεν υπάρχουν προς το παρόν διαθέσιμα τεκμήρια παραδοτέων