Υποέργο 2 – Παραδοτέο 4

Τίτλος

Π4. Κατάλογος των αποδελτιωμένων ψηφιακών αντικειμένων.

 

Περιγραφή

Στόχος ήταν η ολοκλήρωση του ψηφιακού αποθετηρίου. Αναλυτικά, η υλοποίηση έγινε ως εξής:

  • Απόθεση ψηφιακών ή ψηφιοποιημένων αντικειμένων (πτυχιακές και διπλωματικές διατριβές, διδακτικές σημειώσεις, εργασίες, ψηφιοποιημένα περιοδικά και άλλα.
  • Απόθεση ψηφιακών ή ψηφιοποιημένων περιοδικών. Αποδελτίωση και καταλογογράφηση των άρθρων τους. Εισαγωγή μεταδεδομένων στις εγγραφές του Ιδρυματικού Αποθετηρίου.

 

Παραδοτέα

 

Τεκμήρια

Δεν υπάρχουν προς το παρόν διαθέσιμα τεκμήρια παραδοτέων