Υποέργο 2 – Παραδοτέο 3

Τίτλος

Π3. Εμπλουτισμένο Ιδρυματικό Αποθετήριο, που συγκεντρώνει: α) παλαιές και νέες πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες σπουδαστών του ΤΕΙ Σερρών β) Αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων γ) άρθρα-δημοσιεύσεις μελών ΕΠ του ΤΕΙ Σερρών, που μπορούν να διατεθούν ηλεκτρονικά με βάση το καθεστώς αδειών κάτω από το οποίο εκδόθηκαν δ) Πρακτικά ημερίδων/συνεδρίων/σεμιναρίων ε) Διοικητικά έγγραφα (εφόσον προβλέπεται η δημοσιοποίησή τους) ζ) Ψηφιοποιημένα παλαιά περιοδικά πολιτιστικού περιεχομένου, με επίκεντρο την πόλη των Σερρών.

 

Περιγραφή

Στόχος ήταν η ολοκλήρωση του ψηφιακού αποθετηρίου. Αναλυτικά, η υλοποίηση έγινε ως εξής:

  • Απόθεση ψηφιακών ή ψηφιοποιημένων αντικειμένων (πτυχιακές και διπλωματικές διατριβές, διδακτικές σημειώσεις, εργασίες, ψηφιοποιημένα περιοδικά και άλλα.
  • Απόθεση ψηφιακών ή ψηφιοποιημένων περιοδικών. Αποδελτίωση και καταλογογράφηση των άρθρων τους. Εισαγωγή μεταδεδομένων στις εγγραφές του Ιδρυματικού Αποθετηρίου.

 

Παραδοτέα

 

Τεκμήρια

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα τεκμήρια παραδοτέων