Υποέργο 2 – Παραδοτέο 2

Τίτλος

Π2. Οντολογικός θησαυρός Μεταδεδομένων (ευρετηρίου μεταδεδομένων ανά κατηγορία και τύπο τεκμηρίων) για το Ιδρυματικό Αποθετήριο και Οδηγός Χρήσης Ιδρυματικού Αποθετηρίου.

 

Περιγραφή

Στόχος ήταν να γίνει η σύνταξη του Οντολογικού Θησαυρού μεταδεδομένων (ευρετηρίου μεταδεδομένων ανά κατηγορία και τύπο τεκμηρίων) για το Ιδρυματικό Αποθετήριο. Επίσης, να συνταχθεί αναλυτικός Οδηγός χρήσης για το Ιδρυματικό Αποθετήριο. Αναλυτικά, η υλοποίηση έγινε ως εξής.

  • Σύνταξη ευρετηρίου μεταδεδομένων ανά κατηγορία και τύπο τεκμηρίων για το Ιδρυματικό Αποθετήριο σε μορφή οντολογικού θησαυρού για τον ορισμό της τυπική σημασιολογίας της πληροφορίας ώστε να διευκολύνεται η επεξεργασία της.
  • Οδηγός χρήσης υπηρεσιών του Ιδρυματικού Αποθετηρίου για τους πολίτες, αναρτημένος στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης.

 

Παραδοτέα

 

Τεκμήρια

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα τεκμήρια παραδοτέων