Υποέργο 2 – Παραδοτέο 6

Τίτλος

Π6. Οδηγίες και διοικητικές αποφάσεις για τη ροή εργασιών και τους κανόνες έκδοσης των έξυπνων καρτών.

 

Περιγραφή

Η Δράση 2 της αυτεπιστασίας περιελάμβανε τις εργασίες εκ μέρους του προσωπικού της βιβλιοθήκης και των διαχειριστών του έργου, προκειμένου να θεσμοθετηθούν και να εμπεδωθούν σε ιδρυματικό επίπεδο οι κανόνες και οι ροές που έχουν σχέση με την έκδοση και τη χρήση των έξυπνων καρτών, δηλαδή της υπηρεσίας που αναπτύχθηλε στο πλαίσιο του υποέργου 1. Επίσης, περιελάμβανε τις απαραίτητες εργασίες για την έκδοση και προσωποποίηση των αρχικών καρτών, με τη βοήθεια των οποίων έγινε η εκκίνηση του συστήματος σε έναν σημαντικό αριθμό σπουδαστών και μελών του προσωπικού.

Για την υλοποίηση της φάσης έγιναν οι παρακάτω απαραίτητες ενέργειες:

  • Θεσμοθέτηση, μέσω των διοικητικών οργάνων των κανόνων και των ροών εργασίας για την έκδοση του ενιαίου κωδικού και της ενιαίας κάρτας σπουδαστή
  • Έκδοση και προσωποποίηση καρτών σε σημαντικό αριθμό σπουδαστών για την εκκίνηση της υπηρεσίας
  • Εντοπισμός και διόρθωση δυσλειτουργιών

 

Παραδοτέα

 

Τεκμήρια

Δεν υπάρχουν προς το παρόν διαθέσιμα τεκμήρια παραδοτέων