Υποέργο 2 – Παραδοτέο 17

Τίτλος

Π17. Ενημερωτικό υλικό σχετικό με τις νέες υπηρεσίες.

 

Περιγραφή

Η παρούσα Δράση του υποέργου περιλαμβάνει όλες εκείνες της ενέργειες που αφορούσαν τη δημοσιοποίηση στην Ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και στο ευρύ κοινό, του έργου που παρήχθη στα πλαίσια του Ε. Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Τα αποτελέσματα της δράσης συνοψίζονται σε:

  • Μία ημερίδα Δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων
  • Ενημερωτικό υλικό για τις νέες υπηρεσίες, που διανέμεται στους φοιτητές και στο κοινό της ευρύτερης περιοχής

 

Παραδοτέα

 

Τεκμήρια

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα τεκμήρια παραδοτέων