Μηχανολόγος Μηχανικός

Φορέας Απασχόλησης:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Παρθένη Αθανασία


Πόλη - Διεύθυνση:

Φράγκων 6-8, Θεσσαλονίκη


Τηλέφωνο:

2310545969Τμήμα Σπουδών:

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ


Περιοχή Εργασίας:

Θεσσαλονίκη


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

11.07.2018


ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Πρόκειται για θέση πρακτικής άσκησης σε τεχνικό γραφείο με ειδίκευση σε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες σχετικά με την αδειοδότηση εγκαταστάσεων, όπως συνεργεία οχημάτων, βιοτεχνικοί χώροι κλπ.

Προτείνεται για άτομο που διαμένει στη Θεσ/νίκη και γνωρίζει γενικά την πόλη καθώς υπάρχουν αρκετές εξωτερικές εργασίες όπως κατάθεση φακέλων σε δημόσιες υπηρεσίες, επίσκεψη στους χώρους για αποτύπωση μηχανολογικού εξοπλισμού, υπόδειξη και έλεγχος μέτρων πυροπροστασίας κλπ. Για το λόγο αυτό θα εκτιμηθεί η δυνατότητα διάθεσης μεταφορικού μέσου.

Επίσης απαραίτητη γνώση autocad, word, excel.

Ζητείται άτομο με επικοινωνιακό χαρακτήρα καθώς θα υπάρχει επαφή με το υφιστάμενο πελατολόγιο.

Ανάλογα τη συνεργασία και τις συνθήκες υπάρχει διάθεση για πιο μόνιμη απασχόληση μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης.