Επισκευή Μηχανημάτων

Φορέας Απασχόλησης:

ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Κυριαζίδης Χρήστος


Διεύθυνση:

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου


Τηλέφωνο:

2310321400Τμήμα Σπουδών:

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ


Περιοχή Εργασίας:

Θεσσαλονίκη


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

14.05.2018


Βοηθός μηχανικού για την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.