Για να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας θα πρέπει να έχετε λογαριασμό στον παρόν ιστότοπο.

 

Εάν είστε φοιτητής / φοιτήτρια, παρακαλώ επιλέξτε:

 

Εάν είστε εκπρόσωπος φορέα απασχόλησης, παρακαλώ επιλέξτε: