Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Στον ιστότοπο θα βρείτε υλικό που αφορά, μεταξύ άλλων, την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης, προσφερόμενες θέσεις εργασίας, τον τρόπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος τόσο από τη μεριά των φοιτητών όσο και από την πλευρά των φορέων που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές αλλά και γενικότερα νέα από τις δραστηριότητες του Γραφείου.

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

Έντυπη έκδοση του Γραφείου με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης.

Η Πρακτική Άσκηση ως πύλη στην αγορά εργασίας

Ημερίδα Γραφείου Πρακτικής Άσκησης | 2 Μαρτίου 2017

Σε ποια περιοχή επιθυμείτε να εκπονήσετε την πρακτική σας άσκηση;

Ο ΑΤΛΑΣ είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης με όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα. Παράλληλα προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας και των πρώτων βημάτων των φοιτητών σε αυτή.