Δεν έχετε δικαίωμα υποβολής του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Τεχνική υποστήριξη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: τηλ. 23210 49374