Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητές φίλες και φίλοι επισκέπτες,

με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τις Σέρρες. Σκοπός της ιστοσελίδας μας είναι να σας γνωρίσει με απλό και σύντομο τρόπο, καθώς επίσης να σας κάνει κοινωνούς της ιστορίας και της παράδοσης του Ιδρύματός μας.

Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στην 35χρονη πορεία του, κατόρθωσε μέσα από μια δυναμική πορεία ανάπτυξης να καταξιωθεί στη συνείδηση των υποψηφίων, της σπουδάζουσας νεολαίας και της ελληνικής κοινωνίας. Πιστεύουμε ότι η συνεχής και αέναη προσπάθειά μας πρέπει να είναι και να στοχεύει στην πρωτοπορία, όχι μόνο των ποσοτικών μεγεθών, αλλά κυρίως των ποιοτικών.

Στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν τρεις πυλώνες δράσης, η εκπαίδευση, η έρευνα και οι σχέσεις με την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία. Ο νεωτερισμός και η διεπιστημονικότητα στην εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την κινητικότητα στην έρευνα και την ώσμωση με την κοινωνία, δίνουν άριστες προοπτικές απασχόλησης στους αποφοίτους μας, καθιστώντας τους έτοιμους να ανταποκριθούν και να αντεπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις, νέες προκλήσεις και νέες προοπτικές της κοινωνίας της γνώσης και της αγοράς εργασίας. Οι σπουδαστές βρίσκουν στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ποιότητα σπουδών και έρευνας, φροντίδα για καλή ποιότητα ζωής και γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων, που είναι σύγχρονα και καλύπτουν ευρύ επιστημονικό φάσμα και ενδιαφέροντα.

Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, ως κομμάτι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι χώρος ολοκλήρωσης των σπουδαστών, οι οποίοι συμμετέχουν σ΄ όλες τις λειτουργίες του, ως ακαδημαϊκοί πολίτες, με αίσθημα προσωπικής και συλλογικής ευθύνης, διαφυλάττοντας τα προσωπικά δικαιώματα, αλλά ταυτόχρονα σεβόμενοι τα δικαιώματα των άλλων. Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας δεν είναι μια "βιοτεχνία" απονομής πτυχίων, με την απομνημόνευση και παπαγαλία ετοιμοπαράδοτων γνώσεων και πνευματικής τυποποίησης, αλλά χώρος ελεύθερης διακίνησης ιδεών, καλλιέργειας επιστημονικής πολυφωνίας και ανάπτυξης κριτικής και αναλυτικής σκέψης.

Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από συνεχή σχεδιασμό και δυναμική προσπάθεια κατάφερε να καταστεί από τα πλέον δημοφιλή Τριτοβάθμια Ιδρύματα. Αυτό το επιτυγχάνει γιατί πιστεύει ότι η γνώση κατακτάται με πληρότητα, όταν την αναζητεί κανείς, και όχι όταν του την επιβάλλουν.
Άλλωστε η Κεντρική Μακεδονία και ειδικότερα η πόλη και η ευρύτερη περιοχή των Σερρών, με τον πολιτισμό της, την ιστορία της, το φυσικό περιβάλλον της και τους φιλόξενους κατοίκους της είναι εξαιρετικά ελκυστική περιοχή.

Κλείνοντας το σύντομο αυτόν χαιρετισμό, σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον ιστοχώρο μας, και ευχόμαστε οι σελίδες του, αλλά και το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, να αποβούν χρήσιμα, με λειτουργικότητα και αλληλεπίδραση.

Ο πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Δρ Δημήτριος Πασχαλούδης

Sitemap

Κορυφή σελίδας