Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τίτλος Ημερομηνία
Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες Τμημάτων και Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Αριθμός Διακήρυξης: Α1.1/2018)02 Νοε 2018
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για την αναβάθμιση των δικτύων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας04 Φεβ 2019
Συνοπτικός Διαγωνισμός 29/2018 ΑΡΘ.ΠΡΩΤ. 5703/07-12-2018 «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας – Φύλαξης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες και στο Κιλκίς»07 Δεκ 2018
Προσφορά για την συνδρομή σε ελληνόγλωσσα περιοδικά10 Απρ 2019
Πρόσκληση υποβολής προφοράς προμήθειας επίπλων και εξοπλισμού γραφείων02 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς συντήρησης γραφείων22 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς συνδρομών σε ελληνόγλωσσα περιοδικά20 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας τόνερ για γραφείο πρωτοκόλλου23 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού χαμηλής τάσης24 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας εξοπλισμού για το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου07 Μαρ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας δρομολογητών κέντρου φιλοξενίας σπουδαστών09 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας αζώτου τμήματος ΔΣΕ Κατερίνης23 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς μηχανισμού αυτόματης πόρτας ανελκυστήρα04 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες τεχνικών ήχου για κάλυψη εκδήλωσης26 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες συντήρησης στο κτίριο βιβλιοθήκης στις Σέρρες26 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες επισκευής 5 Η/Υ29 Μαρ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσία συντήρησης οχημάτων11 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσία απεντόμωσης απολύμανσης και μυοκτονίας κτιριακών εγκαταστάσεων13 Δεκ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια σετ μεταλλικών βαρών για εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών15 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μηχανισμών παραθύρων αλουμινίου02 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών βιβλιοθήκης22 Απρ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή πολυμηχανήματος τμήματος Μηχ/γων Μηχ/κών ΤΕ21 Μαρ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος τμήματος Μηχ/κών Πληροφορικής ΤΕ28 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση οργάνων γυμναστηρίου23 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση μαρμαρικών επιστρώσεων δαπέδου01 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων02 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση γραφείων25 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σιδηρουργικές εργασίες16 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθειας σαρωτών για το γραφείο ΜΟΔΙΠ25 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υφασμάτων για τμήμα ΣΤΕ Κιλκίς21 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών- εργασιών δικτύου δομημένης καλωδίωσης στο Κιλκίς20 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών καθαρισμού21 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια τυπωμένων φακέλων αρχειοθέτησης28 Ιαν 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια σετ συρμάτων συρραπτικού φωτοτυπικού05 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια σετ συρμάτων με βάσεις για συρραπτικό φωτοτυπικού22 Απρ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια σετ βαριδίων για το εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Ι29 Μαρ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ραφιών βιβλιοθήκης στο τμήμα ΣΤΕ Κιλκίς05 Μαρ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια πλακέτας πληκτρολογίου11 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ντοσιέ φακέλλων αρχειοθέτησης29 Ιαν 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια μηχανισμού ανελκυστήρα (ορθή επανάληψη)05 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια λυχνίας και καλωδίου μεταφοράς δεδομένων21 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια κοπτικών εργαλείων- υλικών εργαστηρίων τμήματος Μηχ/γων Μηχ/κών ΤΕ09 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια κλιματιστικού τοίχου13 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια καλωδίων και λοιπών αναλωσίμων03 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού01 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια επίπλων γραφείων νεοδιορισθέντων καθηγητών στα τμήματα ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας12 Δεκ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια επίπλων γραφείων25 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών05 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια έξη(6) κλωβών για εργαστήριο τμήματος Μη/κών Πληροφορικής29 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια έξη (6) κλωβών διακομιστών και μεταγωγέων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)17 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών26 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια δύο χαλύβδιμων λεβήτων πετρελαίου αερίου στο Κιλκίς18 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια διακομιστών και Η/Υ 07 Μαρ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αφίσας-πανό προβολής20 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού τμήματος ΣΤΕ Κιλκίς26 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών συστημάτων θέρμανσης - ψύξης08 Μαϊ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ εργαστηρίων Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής01 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτών19 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου τμήματος ΣΤΕ Κιλκίς21 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών τμήματος ΣΤΕ Κιλκίς16 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αζώτου στο τμήμα της Κατερίνης11 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αδειών χρήσης MATLAB20 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια toner γραφείου πρωτοκόλλου29 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια 4 πολλαπλασιαστών αυτοκινήτου24 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσίας υποστήριξης λογισμικού συστήματος ωρομέτρησης07 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για μεταφορά φοιτητών με λεωφορείο22 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ηχητική κάλυψη ορκωμοσιών από Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 201919 Απρ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ηχητική κάλυψη εκδήλωσης28 Μαρ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επισκευή φωτοαντιγραφικού γραμματείας τμήματος ΕΑΣΔΑ28 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επισκευή ξύλινων καθισμάτων01 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επισκευή μηχανής προβολής15 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επισκευή γκαραζόπορτας στα κτίρια Α και Δ08 Μαϊ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επανατοποθέτηση ηχομονωτικού τοίχου στην Κατερίνη19 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ενοικίαση χώρου προβολής20 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εκμίσθωση τριών (3) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων19 Δεκ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εγκατάσταση κατεστραμμένων εξαρτημάτων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων01 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για διαμόρφωση χώρου καταψυκτών στο κτίριο σπουδαστικής λέσχης25 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για διαμόρφωση χώρου γραφείων στην Κατερίνη19 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για γενικό service τοπογραφικών οργάνων01 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αποκατάσταση βατότητας και λοιπών χωματουργικών14 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αντικατάσταση πλακέτας τροφοδοσίας14 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων ύδρευσης02 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς αναλωσίμων εργαστηρίων τμήματος Μηχ/κών Πληροφορικής ΤΕ22 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσγοράς για προμήθεια αναλωσίμων-φαρμάκων υγειονομικής περίθαλψης10 Απρ 2019
Πρόσκληση υπηρεσίας οδικής μεταφοράς (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)12 Νοε 2018
Πρόσκληση προμήθειας ντοσιέ- φακέλλων αρχειοθέτησης 31 Ιαν 2019
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Τριετή σύμβαση υποστήριξης και συντήρησης των λογισμικών της Μισθοδοσίας, Διαχείρισης Προσωπικού και Οικονομικής Διαχείρισης κατασκευής της εταιρείας OTS»27 Φεβ 2019
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»08 Μαρ 2019
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 25/2018 «Προμήθεια ξηρογραφικό χαρτιού Α4 και Α3 για την κάλυψη των συνολικών αναγκών του Ιδρύματος»22 Οκτ 2018
Προκήρυξη πρόσληψης Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-1916 Ιαν 2019
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.11 Οκτ 2018
Προκήρυξη Θέσης Διευθυντή του Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου «Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ19 Δεκ 2018
Προκήρυξη δυο(2) θέσεων μελων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.11 Οκτ 2018
Προκήρυξη δύο Υποτροφιών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου / Έδρα UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά26 Μαρ 2019
Παροχή συνδρομών σε ξενόγλωσσα περιοδικά09 Απρ 2019
Παροχή διευκρινήσεων Διακήρυξης με αριθ. 29/2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004150837 2018-12-07)13 Δεκ 2018
Παροχή διευκρινήσεων Διακήρυξης με αριθ. 29/2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004150837 2018-12-07)13 Δεκ 2018
Παροχή διευκρινήσεων για την ημερομηνία Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού με Αριθ. Πρωτ. 5703/07-12-2018 Διακήρυξης 29/2018 ανάδειξης αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας - Φύλαξης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες και στο Κιλκίς» για το διάστημα από 1-1-2019 έως 31-3-201910 Δεκ 2018
Παροχή διευκρινήσεων για την Διακήρυξη 27/2018 14 Δεκ 2018
Παροχή διευκρινήσεων - Διακήρυξη 30/201812 Δεκ 2018
Παροχή διευκρινήσεων (νέο) επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1008/7-3-2019 Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια «Δύο (2) διακομιστών υψηλών επιδόσεων, ενός (1) φορητού Η/Υ και δύο (2) επιτραπέζιων Η/Υ»08 Μαρ 2019
Ξυλουργικές εργασίες επισκευής-συντήρησης σε κτίρια του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες11 Απρ 2019
Ματαίωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4642/22/10/201825 Οκτ 2018
Επισκευή βλάβης συστήματος δημιουργίας κενού χαμηλής πίεσης (10-5 bar) του Ψηφιακού Τομογράφου τύπου Tomoscope HV Compact 225KV της κατασκευάστριας εταιρείας Werth GmbH20 Μαρ 2019
Έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων του ΤΕΙ Κ.Μακεδονίας στη πόλη των Σερρών12 Απρ 2019
Διευκρίνηση για τη Διακήρυξης 25/2018 «Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για την κάλυψη των συνολικών αναγκών του Ιδρύματος»29 Οκτ 2018
Διευκρινήσεις για τη Διακήρυξης 25/2018 «Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για την κάλυψη των συνολικών αναγκών του Ιδρύματος»23 Οκτ 2018
Διακήρυξη Έργου "Χρωματισμοί κτιρίων Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας"25 Φεβ 2019
Διακήρυξη αρ.28/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»07 Δεκ 2018
Διακήρυξη αρ.27/2018 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων»06 Δεκ 2018
Διακήρυξη αρ. 26/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια επιστύλιων διπλών μεταλλικών κάδων απορριμμάτων για τον περιβάλλοντα χώρο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες, με την τοποθέτηση τους και την αποξήλωση-απομάκρυνση των υπαρχόντων φθαρμένων»23 Οκτ 2018
Διακήρυξη 30/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες, Κατερίνη, Κιλκίς12 Δεκ 2018
Διακήρυξη 24/2018 αρ. πρωτ 4722/24-10-2018 Διεθνής Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας26 Οκτ 2018
Διακήρυξη 23/2018 Ανοιτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωμισμού άνω τον ορίων με ανοικτές διαδικασίες για την προμήθεια: «Υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες, το Κιλκίς, και την Κατερίνη, για τα έτη 2019 & 2020».04 Οκτ 2018
Διακήρυξη 22/2018 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες για την «Προμήθεια φορητών (laptop) και επιτραπέζιων (desktop) προσωπικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»01 Οκτ 2018
Διακήρυξη 21/2018 Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ, λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»19 Σεπ 2018
Διακήρυξη 20/2018 Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού εργαστηρίων και αιθουσών διδασκαλίας για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»06 Σεπ 2018
Διακήρυξη (αρ. 7/2019) προμήθειας φωτοαντιγραφικού πολυμηχανήματος25 Απρ 2019
Διακήρυξη (αρ. 6/2019) ανανέωσης της τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης (TECS – Technical Support) του λογισμικού ANSYS (Ανάλυση με χρήση πεπερασμένων στοιχείων)25 Απρ 2019
Διακήρυξη (αρ. 5/2019) συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των πυροσβεστήρων και φιαλών πυρόσβεσης που βρίσκονται εγκατεστημένα στα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες και την Κατερίνη24 Απρ 2019
Δαπάνη προμήθειας Κεντρικού Συστήματος FIREWALL για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας16 Απρ 2019
Δαπάνη προμήθειας Eπαγγελματικού Βιντεοπροβολέα για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.16 Απρ 2019
Αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης των κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες09 Απρ 2019
Αναλώσιμα εκτυπωτών (toners, μελάνια, drums)23 Απρ 2019
Ανακοίνωση - διευκρίνιση επί της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 760/25-02-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004514899 2019-02-25), για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Χρωματισμοί κτιρίων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»06 Μαρ 2019
Aποκατάσταση σπασμένων σωληνώσεων και εξαρτημάτων του ΜΥΠΔ, συντήρηση των φορητών πυροσβεστήρων και φιαλών πυρόσβεσης και Συντήρηση – έλεγχος των εγκαταστάσεων πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης που βρίσκονται εγκατεστημένα στα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς15 Μαρ 2019
1η προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+/PLACEMENT για το χειμ. εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020 - Όμιλος Πανεπιστημίου Δυτικής Άττικής29 Μαρ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσία οδικής μεταφοράς φοιτητών09 Νοε 2018

Sitemap

Κορυφή σελίδας