Διακήρυξη αριθμ. 7/2016 με θέμα: «Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στην Κατερίνη»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας