Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων των Τομέων Μεταφοράς και Τεχνολογίας Έρευνας (ΤΟ.Μ.Τ.Τ.Ε.) του ΚΤΕ Σερρών

Sitemap

Κορυφή σελίδας