Πρόσκληση ειδικής επταμελούς επιτροπής για τον ορισμό αξιολογητών των υποψηφίων για την εκλογή/εξέλιξη μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» του Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας