Τμήματα Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής στην Ελλάδα

 

Τ.Ε.Ι. Αθήνας Τμήμα Πληροφορικής
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Αυτοματισμού
Τ.Ε.Ι. Πειραιά Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
Τμήμα Αυτοματισμού
Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Τμήμα Αυτοματισμού
Τ.Ε.Ι. Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
Τ.Ε.Ι. Λάρισας Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων (Ηράκλειο)
Τ.Ε.Ι. Πάτρας Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και την Οικονομία (Αμαλιάδα)
Τ.Ε.Ι. Καβάλας Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (Άρτα)
Τ.Ε.Ι. Λαμίας Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Καστοριά)
Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία (Γρεβενά)
Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία
Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων (Ναύπακτος)
Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία (Λευκάδα)
Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Σπάρτη)

 

Αρχική

 

Ο Ν Ο Μ Α  Σ Χ Ο Λ Η Σ ΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ
  2002 2003 2004 2005 2006 2007
1  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ 1669 1722 1715 1743 1734 1733
2  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1634 1697 1694 1698 1698 1715
3  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 1571 1627 1633 1668 1655 1620
4  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1598 1636 1643 1656 1637 1599
5  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 1591 1639 1625 1640 1643 1593
6  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1519 1575 1582 1597 1597 1518
7  ΕΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤHΜΑΤΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ 1506 1564 1557 1579 1579 1482
8  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  TEI ΣΕΡΡΩΝ 1478 1550 1559 1565 1520 1471
9  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 1464 1544 1546 1551 1502 1425
10  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1459 1527 1524 1529 1477 1372
11  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  TEI ΛΑΜΙΑΣ 1439 1510 1505 1495 1467 1340
12  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)     1488 1472 1434 1277
13  ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  TEI ΣΕΡΡΩΝ 1385 1441 1469 1458 1378 1241
14  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)     1477 1473 1428 1218
15  ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ 1393 1459 1462 1452 1351 1206
16  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)       1462 1398 1194
17  ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  TEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)   1465 1464 1448 1331 1173
18  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ 1386 1429 1438 1436 1336 1151
19  ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) 1414 1473 1469 1451 1326 1098
20  ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. (ΓΡΕΒΕΝΑ)   1450 1439 1437 1312 1096
21  ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1389 1429 1432 1427 1306 1064
22  ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΛΕΥΚΑΔΑ)   1428 1428 1418 1291 1045

Αρχική