Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙΙ

Εκτύπωση

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:    2 θεωρία + 1 ασκήσεις πράξεις + 2 εργαστήριο

Tυπικό εξάμηνο διδασκαλίας:         ΣΤ΄

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τη μορφή 15 διαλέξεων και ισάριθμων εργαστηριακών ασκήσεων, στο πλαίσιο των οποίων υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης εργασιών.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα:  

Διδακτικές μονάδες: 7 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:

Να φέρει τους σπουδαστές σε επαφή με τρέχοντα θέματα αιχμής στην τεχνολογία των Δικτύων. Επίσης να τους φέρει σε επαφή με θέματα διαχείρισης και ασφάλειας στα δίκτυα. Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει:

Περίγραμμα μαθήματος:

 

  • Διαχείριση Υπηρεσιών. Αλυσίδα Αξίας (chain value), πελάτες δικτύων, παροχή υπηρεσιών – νέα προϊόντα, χρέωση υπηρεσιών – κοστολόγηση, Time-to-market,Customer Care, Service assurance – service creation
  • Διαχείριση Δικτύων. Συστήματα διαχείρισης – πλατφόρμες, Διαλειτουργικότητα, Διαχείριση διαφορετικών τεχνολογιών, alarms – troubles – warnings, performance –traffic – ticketing, distributed management, προϊόντα, γενικά εργαλεία.
  • Πρότυπα Διαχείρισης & Τεχνολογίες. OSI management (X.7xx), ΤΜΝ Framework, Internet management (SNMP, RMON, …), Inernetworking (MIB’s), Εφαρμογές(Corba, OMG), TINA, Web Based Management.
  • Κρυπτογραφία. κλασική, μοντέρνες τεχνικές (DES), αλγόριθμοι, κλειδιά και διανομή κλειδιών.
  • PKI. Ψηφιακές υπογραφές, πρωτόκολλα πιστοποίησης,
  • Ασφάλεια Δικτύων. Kerberos, PGP, Ipsec, Web Security (SSL).
  • Ασφάλεια Συστημάτων. Ιοί, worms, trojan, firewalls
  • Συστήματα τηλεδιάσκεψης και τηλε-εκπαίδευσης
  • Σειρά διαλέξεων σεμιναριακού χαρακτήρα με θέμα νέες τεχνολογίες αιχμής στα δίκτυα δεδομένων.

 

Βασική Βιβλιογραφία:

 

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: