Προγραμματισμός Ι - Βαθμοί 1ης εξέτασης Εργαστηρίου

E-mail Εκτύπωση PDF

Σημ: 1. Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό μπορούν να προσέρθουν  μετά το εργαστηριακό μάθημα (5 και 6 /12/18) στην αίθουσα ΣΠ009 «ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»

Σημ: 2. Οι σπουδαστές που έχουν γράψει πρόοδο, αλλά δεν βρίσκουν το ΑΕΜ τους στο παραπάνω πίνακα δέν έχουν δηλώσει το Εργαστήριο του Προγραμματισμού Ι, στην “Ηλεκτρονική Γραμματεία”, η έχουν ελλιπή παρακολούθηση.

Σημ: 3. Οι σπουδαστές με * να επικοινωνήσουν μετά το εργαστηριακό μάθημα (5 και 6 /12/18) με το διδάσκοντα του εργαστηρίου Ι. Ζιώγα (αίθουσα ΣΠ009 «ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»)

A.E.M.

Βαθμός

A.E.M.

Βαθμός

A.E.M.

Βαθμός

A.E.M.

Βαθμός

A.E.M.

Βαθμός

A.E.M.

Βαθμός

2114

7

 

 

4492

5

 

 

4586

5

 

 

4620

7,5

 

 

4667

3

 

 

 

 

 

 

2770

2

 

 

4514

10

 

 

4587

2,5

 

 

4621

3

 

 

4668

4

 

 

 

 

 

 

3503

9

 

 

4517

10

 

 

4589

1

 

 

4622

3

 

 

4669

7

 

 

 

 

 

 

3515

10

 

 

4526

5

 

 

4590

10

 

 

4623

2

 

 

4670

5

 

 

 

 

 

 

3873

3

 

 

4530

4,5

 

 

4591

10

 

 

4625

8

 

 

4671

4,5

 

 

 

 

 

 

3974

2

 

 

4534

3

 

 

4592

7

 

 

4626

7

 

 

4672

5

 

 

 

 

 

 

4052

5

 

 

4538

5

 

 

4593

9

 

 

4627

4

 

 

4679

7

 

 

 

 

 

 

4053

5

 

 

4548

7,5

 

 

4595

6

 

 

4631

5

 

 

4680

4,5

 

 

 

 

 

 

4054

6,5

 

 

4551

9

 

 

4596

5

 

 

4632

3

 

 

4685

4,5

 

 

 

 

 

 

4077

3,5

 

 

4552

2

 

 

4597

6

 

 

4634

2

 

 

4686

3

 

 

 

 

 

 

4081

6,5

 

 

4553

8

 

 

4598

*

 

 

4635

9

 

 

4687

2

 

 

 

 

 

 

4229

4,5

 

 

4554

10

 

 

4599

1

 

 

4636

10

 

 

4688

1

 

 

 

 

 

 

4249

5

 

 

4556

5

 

 

4600

4,5

 

 

4637

10

 

 

4689

4

 

 

 

 

 

 

4265

2

 

 

4558

4,5

 

 

4601

9,5

 

 

4638

10

 

 

4693

3

 

 

 

 

 

 

4273

3,5

 

 

4559

9

 

 

4602

7,5

 

 

4640

4,5

 

 

4694

6

 

 

 

 

 

 

4278

4

 

 

4567

4

 

 

4603

3

 

 

4641

1

 

 

4696

4,5

 

 

 

 

 

 

4300

5

 

 

4568

3,5

 

 

4604

7

 

 

4642

1

 

 

4698

10

 

 

 

 

 

 

4321

5

 

 

4569

5

 

 

4605

9

 

 

4643

3

 

 

4699

7,5

 

 

 

 

 

 

4364

2

 

 

4570

10

 

 

4606

7,5

 

 

4644

2

 

 

4701

6,5

 

 

 

 

 

 

4369

5

 

 

4571

1

 

 

4607

5

 

 

4645

3,5

 

 

4705

10

 

 

 

 

 

 

4374

6

 

 

4573

5

 

 

4608

5

 

 

4648

*

 

 

4706

8

 

 

 

 

 

 

4381

2

 

 

4575

5

 

 

4609

5

 

 

4650

4

 

 

4707

7,5

 

 

 

 

 

 

4382

2

 

 

4576

2

 

 

4610

6,5

 

 

4652

7,5

 

 

4708

10

 

 

 

 

 

 

4388

6

 

 

4577

5

 

 

4612

5

 

 

4653

1

 

 

4710

1

 

 

 

 

 

 

4392

4,5

 

 

4578

*

 

 

4613

7

 

 

4654

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4403

3,5

 

 

4579

4

 

 

4615

3

 

 

4658

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4410

5

 

 

4580

5

 

 

4616

4

 

 

4660

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4413

6

 

 

4582

2

 

 

4617

10

 

 

4664

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4418

7

 

 

4583

2

 

 

4618

2

 

 

4665

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4435

5,5

 

 

4585

2,5

 

 

4619

2

 

 

4666

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες