Αναβολή μαθήματος ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ)

E-mail Εκτύπωση PDF

ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ)

 

Το μάθημα ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ) σήμερα Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου δεν θα διεξαχθεί λόγω έκτακτο κωλύματος του διδάσκκοντα.

 

Ο Διδάσκων

Δρ. Στ. Τσίτσος

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες